Žaba na Rešenje o porezu na prenos apsolutnih prava

Poštovani,

Dana 03.12.2019.g. potpisala sam Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kao Prodavac – punomoćnik (prodavac je strani državljanin).
05.12 2019. g. je prijavljena obaveza poreza na prenos apsolutnih prava.
Kupac se ugovorom obavezao platiti iznos tog poreza. Početkom marta mu je pokušana određena dostava od strane pošte, pokušao je da je podigne u pošti, međutim, zakasnio je – pošiljka se vratila i on nije saznao sadržaj pošiljke, niti ko je pošiljalac.

Ja kao Punomoćnik nisam ništa primila. Pošto nisam, Kupac i ja smo zaključili da pošiljka koju je propustio da podigne ne može biti od Poreske uprave, jer se Rešenje dostavlja istovremeno i Kupcu i Prodavcu. Sadržaj neuručene pošiljke ostade misterija.

Krajem maja meseca sam se e-mailom obratila službeniku Poreske uprave sa molbom provere statusa predmeta, pošto me brine zašto Rešenje ne stiže. Nisam dobila odgovor.

Na kraju smo i Kupac i ja otišli lično u Poresku upravu da bi saznali da je Rešenje doneto 11.02.2020.g. i to na iznos dosta veći od očekivanog, a na koji, naravno teče kamata. Pošto je dostava pokušana Kupcu, oni smatraju da su završili svoj posao (čl. 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji), te da je Rešenje pravosnažno.
Međutim, Prodavcu Rešenje nisu poslali, uz obrazloženje da je u pitanju strani državljanin, odnosno, meni, kao punomoćniku, koja se kao takva, sa svim svojim relevantnim podacima, navodim u Ugovoru o kupoprodaji i izjednačavam se sa Prodavcem(mišljenja sam da su tu učinili propust što mi ga, kao Punomoćniku nisu poslali).

Fiktivno Kupcu je pokušana dostava Rešenja, faktički tek danas smo oboje, na lični zahtev, upoznati sa sadržinom Rešenja.

Odbili su naš zahtev da se načini službena beleška o ovoj situaciji.

Da li vredi da se žalimo drugostepenom organu na visinu razrezanog poreza, s obzirom na rok žalbe 15 dana od dana „dostavljanja“ Rešenja?
Takođe, poznato nam je da ako Poreski organ ne utvrdi poresku osnovicu u roku od 60 dana od dana nastanka poreske obaveze, kao osnovica se uzima kupoprodajni iznos. U tom smislu, da li je datum Rešenja ujedno i datum utvrđivanja poreske osnovice? Ako jeste, oni su onda postupili protivno Zakonu.
No problem je što smo mi Rešenje primili tek na naš zahtev (juče, 15.06.2020.) i ne znamo koja su naša prava u ovom slučaju, tj. da li uopšte imamo prava i osnova na žalbu.
Žalbu bi podneo Kupac, pošto se Prodavac nalazi u inostranstvu.

U nadi da ćete razmotriti ovu situaciju i pružiti savet, srdačno Vas pozdravljam!

____________________________________________________________

Odgovor:

Poštovana Jelena,

Žao mi je što ste kao punomoćnik zapali u pravne i faktičke nezgode sa PU.

Ono što zaista prvo “upada u oči“ jeste da vama – kao punomoćniku prodavca nisu ni pokušali dostavu rešenja, a što smatram ozbiljnim propustom i razlogom za žalbu.

Da odgovorim na vaša pitanja:

Da li vredi da se žalimo drugostepenom organu na visinu razrezanog poreza, s obzirom na rok žalbe 15 dana od dana „dostavljanja“ Rešenja?

Smatram da treba da se žalite i pre svega navedete da prodavcu, odnosno vama kao njegovom punomoćniku nije uredno ni pokušana, a kamoli izvršena dostava rešenja, bez obzira što se po zakonu rok računa od dana pokušane dostave …

Takođe, poznato nam je da ako Poreski organ ne utvrdi poresku osnovicu u roku od 60 dana od dana nastanka poreske obaveze, kao osnovica se uzima kupoprodajni iznos. U tom smislu, da li je datum Rešenja ujedno i datum utvrđivanja poreske osnovice? Ako jeste, oni su onda postupili protivno Zakonu.

Ovo je tačno što ste naveli …propustili su rok od 60 dana i i iz tog razloga treba da se žalite na nezakonito utvrđenu poresku osnovicu.

No problem je što smo mi Rešenje primili tek na naš zahtev (juče, 15.06.2020.) i ne znamo koja su naša prava u ovom slučaju, tj. da li uopšte imamo prava i osnova na žalbu.
Žalbu bi podneo Kupac, pošto se Prodavac nalazi u inostranstvu.

Vi uvek imate pravo da se žalite, bez obzira da li će neko takvu žalbu odbaciti, odbiti ili usvojiti, ali mora da obrazloži razloge odbijanja ili odbacivanja pa i na to rešenje bi trebali da imate pravo žalbe ….

Mislim da i vi kao punomoćnik treba da se žalite … ne samo kupac ….štaviše vi pre nego kupac, jer su njemu pokušali dostavu i završili svoj deo posla, a prodavcu, odnosno vama to nisu učinili što je bitna povreda postupka …..