fizicka podela upisom posebnog dela

Ako jedan od suvlasnika pokrene pred katastrom postupak za upis posebnog dela(etaziranje) na svoje ime, da li to znaci da je fakticki izvrsena deoba kuce i prestanak suvlasnicke zajednice?Naime,taj suvlasnik je pre 30 godina dobio pisanu saglasnost od ostalih suvlasnika, da pretvori deo porodicne kuce u poslovni prostor.On je dozvolu za rekonstrukciju i upotrebnu dozvolu,dobio samo na svoje ime,a sada je bez znanja suvlasnika podneo zahtev katastru za upis posebnog dela.

Odgovor:

Tek kad bude usvojen taj njegov zahtev onda će značiti da je to poseban deo…