Provizije i troškovi kredita koje su banke nezakonito naplatile

Svi klijenti koji su uzimali pozajmice od banaka i platili troškove za obradu kredita i slične provizije mogu da traže povraćaj novca. Ovo važi i za građane koji su skoro zaključili ove ugovore bez obzira što nisu otplatili kredit. Bitno je da im je nezakonito naplaćen trošak.

Visina provizije za obradu kredita koju banke godinama naplaćuju od klijenata zavisi od politike banke i visine kredita i kreće se od 0,5 do čak 10 %.

Većina banaka nije se trudila da klijenta obavesti o strukturi troškova provizije.

Pošto zastarevanje ne postoji pravo na povraćaj imaju svi koji su podigli bilo koju vrstu kredita a naplaćena im je provizija za obradu ili praćenje kredita.

Jedini način za povraćaj novca je tužba, koja podrazumeva i potraživanje pripisa zatezne kamate.

Klijenti koji nisu sačuvali ugovor o kreditu mogu se pisanom molbom obratiti banci za izdavanje kopije ugovora. Ako ih banka odbije, potrebno je obratiti se NBS na zastita.korisnika@nbs.rs.