Uplats doprinosa (radni staž)

Po pravosnažnoj predudi iz 1977.g. poništena je odluka Disciplinske komisije i veačena sam u radni odnos. Medjutim, za taj period mi nije uplaćen radni staž. Posle te presude radila sam još deset godina kod istog poslodavca bez ikakvih problema.
Imam li sada pravo da tražim uplatu doprinosa za PIO za taj period od tri godine, period u kome sam vodila sudski postupak, a koji nisam radila.
Hvala

Načelno imate, naravno ako su vam isplaćene zarade za taj period