Zabrana objavljivanja tuđih fotografija, snimaka, tekstova na društvenim mrežama

Shodno Direktivi o zaštiti autorskih prava, koju je usvojio Evropski parlament, niko više neće smeti na društvenim mrežama da postavlja tuđe fotografije, snimke, tekstove, grafička rešenja, kao ni primera radi svoje video-klipove na kojima peva nečiju pesmu.

Takođe neće moći da se kopira tuđi post i da se postavi kao svoj.