Advokat VUK VUKOVIĆ Beograd

Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе није кривично дело, јер не садржи облик виности. Наиме, одредбом…

Procitaj ostalo
Zatvori meni