Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ostvari i u posebnom parničnom postupku. (Presuda Apelacionog suda u…

Procitaj ostaloOdluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе није кривично дело, јер не садржи облик виности. Наиме, одредбом…

Procitaj ostaloSadržina privatne krivične tužbe