Kada usled zlostavljanja na radu (mobing) dođe do povrede ugleda postoji osnov za naknadu štete za pretrpljene duševne bolove

Iz obrazloženja: "Prema činjeničnom utvrđenju, u periodu od... do novembra... zvanje tužioca je bilo mlađi policajac prve klase i za to vreme njegov nadređeni je bio LJ.D. Nadležni službenici PU…

Procitaj ostaloKada usled zlostavljanja na radu (mobing) dođe do povrede ugleda postoji osnov za naknadu štete za pretrpljene duševne bolove

Nema mobinga u situaciji kada je poslodavac zahtevao od zaposlenog da sakupi određeni broj glasova za određenu političku stranku, a nije mu prećeno nekom negativnom posledicom

Iz obrazloženja: "Nakon premeštanja tužioca na poslove rukovaoca građevinskim mašinama većina kolega se distancirala od njega, kolege su izbegavale svaki kontakt sa njim, gledali su njega i drugu dvojicu kolega…

Procitaj ostaloNema mobinga u situaciji kada je poslodavac zahtevao od zaposlenog da sakupi određeni broj glasova za određenu političku stranku, a nije mu prećeno nekom negativnom posledicom

Poremećeni odnosi između poslodavca i zaposlenog i nedavanje radnih zadataka zaposlenom predstavljaju radnje mobinga

Iz obrazloženja: "Naime, utvrđeno je u toku postupka da tužilac u periodu od... do... godine nije dobijao nikakva zaduženja i nije obavljao poslove adekvatne svojoj stručnoj spremi, te da je…

Procitaj ostaloPoremećeni odnosi između poslodavca i zaposlenog i nedavanje radnih zadataka zaposlenom predstavljaju radnje mobinga